wastetoenergy.pl
01/10/2014, Szczecin

Zapytanie ofertowe - AUSTRALIA

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą (Australia) w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński. Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com


Pliki do pobrania:
SILVA_ZOF_misja_Aust_01102014.pdf
SMSILVAAustralia130716.pdf
2._zalacznik_1_Wyciag_z_Planu_Rozwoju_Eksportu.pdf
4._zalacznik_3_do_zapytania_z_dnia_01.10.2014_r._Austral.pdf
5._zalacznik_4_do_zapytania_z_dnia_01.10.2014_r._Austral.pdf
7._Formularz_ofertowy_Australia.pdf
20/03/2014, Szczecin

Zapytanie ofertowe - NIEMCY

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą (Niemcy, Austria) w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński. Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com


Pliki do pobrania:
SILVA_ZOF_misja_DEA_20032014.pdf
SMSILVAAUSTRIA15072013.pdf
2.SMSILVRFN130716.pdf
2._zalacznik_1_Wyciag_z_Planu_Rozwoju_Eksportu.pdf
4._zalacznik_3_do_zapytania_z_dnia_20.03.2014_r._Niemcy.pdf
5._zalacznik_4_do_zapytania_z_dnia_20.03.2014_r._Niemcy.pdf
02/02/2014, Szczecin

Company Presentation

Waste To Energy - Company Presentation


10/01/2014, Szczecin

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczycącej weryfikacji wiarygodności kontrahentów REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej wybrania wiarygodnych partnerów zagranicznych na rynku Austrii, Republiki federalnej Niemiec i Australii w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.
Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Przedmiot zamówienia:
Wybór wiarygodnych partnerów na rynkach zagranicznych krajów Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Australii. Analizie poddane będą dane spółek takie jak:
- Określeniu powiązań firm, w szczególności statusu właścicielskiego firm
- Statusu określającego notowanie na giełdach
- Określeniu czy spółki nie podlegają procedurze likwidacyjnej lub upadłościowej
- Określeniu wysokości obrotu spółek
- Innych istotnych informacji


Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com

SILVA_ZOF_partnerzy_10012014.pdf03/10/2013, Szczecin

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczycącej promocji projektu REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej Przygotowania materiałów i działań promocyjnych związanych z publikacją materiałów dotyczących prezentacji zakresu świadczonych usług i opisu referencji firmy PHU SILVA wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).
Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Przedmiot zamówienia:
1. Przygotowania materiałów i działań promocyjnych związanych z publikacją materiałów dotyczących prezentacji zakresu świadczonych usług i opisu referencji firmy PHU SILVA wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki


Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com

1_SILVA_Zapytanie_promocja.pdf20/09/2013, Szczecin

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczycącej określenia certyfikatów REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej doradztwa w zakresie konieczności, rodzaju i możliwości uzyskania branżowych certyfikatów i świadectw dotyczących Zielonej Energii na terenie Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Australii 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.
Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Przedmiot zamówienia:
1. Doradztwa w zakresie konieczności, rodzaju i możliwości uzyskania branżowych certyfikatów i świadectw dotyczących Zielonej Energii na terenie Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Australii


Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com

SILVA_ZOF_cert_20092013.pdf18/09/2013, Szczecin

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej doradztwa prawnego REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej Przeprowadzenia analizy prawnej dotyczącej wprowadzenia towarów i usług na rynki oraz prowadzenia działalności i tworzenia spółek celowych na terenie RFN, Austrii i Australii w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.
Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Przedmiot zamówienia:
1. Przeprowadzenia analizy prawnej dotyczącej wprowadzenia towarów i usług na rynki oraz prowadzenia działalności i tworzenia spółek celowych na terenie:
- Republika Federalna Niemiec
- Austria
- Australia


Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com

SILVA_ZOF_prawne_18092013.pdf02/07/2013, Szczecin

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej badania marketingowe REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej Wykonaniu badań marketingowych na reprezentatywnej grupie podmiotów na rynkach Niemiec, Austrii, Australii (3 szt.) w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.
Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonaniu badań marketingowych na reprezentatywnej grupie podmiotów na rynkach:
- Republika Federalna Niemiec
- Austria
- Australia


Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com

SILVA_ZOF_badaniamar_02072013.pdf22/04/2013, Szczecin

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej opracowania strategii marketingowej REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej Opracowania strategii marketingowej wejścia firmy PHU SILVA na rynki Niemiec, Austrii, Australii (3 szt.) w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.
Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Przedmiot zamówienia:
1. Opracowania strategii marketingowej wejścia firmy PHU SILVA na rynki:
- Republika Federalna Niemiec
- Austria
- Australia


Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com

SILVA_ZOF_strategia_20042013.pdf07/01/2013, Szczecin

Zapytanie ofertowe

Tytuł projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej bazy danych REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU
Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi dotyczącej Zakupu baz danych firm z terenu Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Australii (3 szt.) w zakresie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 438).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu dla Silva Bartosz Siewiński.
Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-32-018/12

Przedmiot zamówienia:
1. Zakup baz danych firm działających w branży energetyki odnawialnej na rynkach:
- Republika Federalna Niemiec
- Austria
- Australia


Zamawiający:
Bartosz Piotr Siewiński
PHU "SILVA" BARTOSZ SIEWINSKI Ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 6a 71-204 Szczecin
Tel. 607 282 823
Fax: 91 487 91 67
e-mail: bsiewinski@yahoo.com

SILVA_ZOF_bazad_07012013.pdf02/11/2011, Szczecin

Ogłoszenie przetargu

Tytuł projektu: Paszport do eksportu - I etap - Plan Rozwoju eksportu


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).


Kliknij, aby pobrać dokument.